Drijfhoudt

Drijfhoudt

Samen met Out of My Box, een muziekband ontstaan binnen het psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus, creëren theatermakers Norbert De Beule, Leo Trienpont en Sigrid De Wilde een voorstelling.

De verhalen van de voorstelling, maar ook de teksten van de zelfgeschreven nummers, zijn opgebouwd uit ervaringen van cliënten en ex-cliënten. Ze schetsen de soms pijnlijke en soms grappige realiteit van ervaringsdeskundigen.

Met de voorstelling wordt getracht bij te dragen aan het bespreekbaar maken van een psychische kwetsbaarheid, want het kan over u, een broer, een collega of een goede vriend gaan.